• xe cẩu tự hành

xenangthanhtung chuyên vận chuyển hàng bằng xe cẩu tự hành tại hải phòng từ 2,5 đến 20 tấn. Loại: Xe 2,5 tấn, Xe 8 tấn, Xe 10 tấn.

xe cẩu tự hành

Scroll