• nâng hạ container

Thẻ: nâng hạ container

  • Hiểu và nâng hạ Container rỗng tại Cảng

    Nói về container chính xác mà chúng tôi đang mô tả là một cảng chứa rất nhiều container trong đó có hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Thông thường, các container chứa những hàng hóa này được di chuyển bằng một công cụ đặc biệt, đó là Reach Stacker , chức năng của công cụ này […]
    Read more
Scroll