Xe Nâng Người Boom LIFT GENIE Z4525 – 16m làm việc