Chuyên bán và cho thuê xe nâng người, xe cắt kéo tại hải phòng nhập khẩu chính hãng, Xe mới 90% – vận hành mượt – đa dạng chủng loại, độ cao.

XE NÂNG NGƯỜI CẮT KÉO

 • Chiều cao làm việc: 9.92m Chiều cao đến sàn: 7.92m Khả năng tải: 227kg Năng lượng: Ắc quy 24V Trọng lượng: 2,002kg hapongochuyenChào các bạn, tôi là hapongochuyen hiện tại đang là biên tập viên của trang xenangthanhtung.com, tôi luôn muốn chia sẻ thật nhiều kiến thức về cho thuê xe nâng tại hải phòng […]
  Buy
 • Chiều cao làm việc: 10.00m Chiều cao đến sàn: 8.00m Khả năng tải: 454kg Năng lượng: Ắc quy 24V Trọng lượng: 1956kg hapongochuyenChào các bạn, tôi là hapongochuyen hiện tại đang là biên tập viên của trang xenangthanhtung.com, tôi luôn muốn chia sẻ thật nhiều kiến thức về cho thuê xe nâng tại hải phòng […]
  Buy
 • Chiều cao làm việc: 11.9m Chiều cao đến sàn: 9.9m Khả năng tải: 454kg Năng lượng: Ắc quy 24V Trọng lượng: 3,475kg hapongochuyenChào các bạn, tôi là hapongochuyen hiện tại đang là biên tập viên của trang xenangthanhtung.com, tôi luôn muốn chia sẻ thật nhiều kiến thức về cho thuê xe nâng tại hải phòng […]
  Buy
 • Chiều cao làm việc: 14.00m Chiều cao đến sàn: 12.00m Khả năng tải: 227kg Năng lượng: Ắc quy 24V Trọng lượng: 3260kg hapongochuyenChào các bạn, tôi là hapongochuyen hiện tại đang là biên tập viên của trang xenangthanhtung.com, tôi luôn muốn chia sẻ thật nhiều kiến thức về cho thuê xe nâng tại hải phòng […]
  Buy
 • Chiều cao làm việc: 14.02m Chiều cao đến sàn: 12.02m Khả năng tải: 363kg Năng lượng: Ắc quy 48V Trọng lượng: 4,958 kg hapongochuyenChào các bạn, tôi là hapongochuyen hiện tại đang là biên tập viên của trang xenangthanhtung.com, tôi luôn muốn chia sẻ thật nhiều kiến thức về cho thuê xe nâng tại hải […]
  Buy
 • Chiều cao làm việc: 7.80m Chiều cao đến sàn: 5.80m Khả năng tải: 227kg Năng lượng: Ắc quy 24V Trọng lượng: 1226kg hapongochuyenChào các bạn, tôi là hapongochuyen hiện tại đang là biên tập viên của trang xenangthanhtung.com, tôi luôn muốn chia sẻ thật nhiều kiến thức về cho thuê xe nâng tại hải phòng […]
  Buy
 • Chiều cao làm việc: 12.00m Chiều cao đến sàn: 10.00m Khả năng tải: 318kg Năng lượng: Ắc quy 24V Trọng lượng thiết bị: 2364kg hapongochuyenChào các bạn, tôi là hapongochuyen hiện tại đang là biên tập viên của trang xenangthanhtung.com, tôi luôn muốn chia sẻ thật nhiều kiến thức về cho thuê xe nâng tại […]
  Buy
 • Chiều cao làm việc: 12.06m Chiều cao đến sàn: 10.06m Khả năng tải: 1,134kg Năng lượng: Dầu Diesel Trọng lượng: 5,482 kg Trọng lượng: 5,482 kg hapongochuyenChào các bạn, tôi là hapongochuyen hiện tại đang là biên tập viên của trang xenangthanhtung.com, tôi luôn muốn chia sẻ thật nhiều kiến thức về cho thuê xe […]
  Buy
 • Chiều cao làm việc: 15.11m Chiều cao đến sàn: 13.11m Khả năng tải: 680kg Năng lượng: Dầu Diesel Trọng lượng: 5.862kg hapongochuyenChào các bạn, tôi là hapongochuyen hiện tại đang là biên tập viên của trang xenangthanhtung.com, tôi luôn muốn chia sẻ thật nhiều kiến thức về cho thuê xe nâng tại hải phòng và […]
  Buy
 • Chiều cao làm việc: 18.15m Chiều cao đến sàn: 16.15m Khả năng tải: 680kg Năng lượng: Dầu Diesel Trọng lượng: 7574kg hapongochuyenChào các bạn, tôi là hapongochuyen hiện tại đang là biên tập viên của trang xenangthanhtung.com, tôi luôn muốn chia sẻ thật nhiều kiến thức về cho thuê xe nâng tại hải phòng và […]
  Buy
 • Chiều cao làm việc: 14.02m Chiều cao đến sàn: 12.02m Khả năng tải: 363kg Năng lượng: Ắc quy 48V Trọng lượng: 4,958 kg hapongochuyenChào các bạn, tôi là hapongochuyen hiện tại đang là biên tập viên của trang xenangthanhtung.com, tôi luôn muốn chia sẻ thật nhiều kiến thức về cho thuê xe nâng tại hải […]
  Buy
 • Nhà sản xuất: Genie Industries Xuất xứ: Mỹ Chiều cao làm việc: 8.10m Chiều cao đến sàn: 6.10m Khả năng tải: 363kg Năng lượng: Ắc quy 24V Trọng lượng: 1,621kg Trọng lượng: 1,621kg hapongochuyenChào các bạn, tôi là hapongochuyen hiện tại đang là biên tập viên của trang xenangthanhtung.com, tôi luôn muốn chia sẻ thật […]
  Buy
Scroll